وکلا از چین است. همه چینی وکلا آنلاین.


یک راهنمای به وکیل انضباطی روش در لوئیزیانا


شروع رسمی انضباطی رسیدگی است

دادگاه عالی لوئیزیانا به تصویب رسید استانداردهای بالای اخلاقی و صلاحیت حرفه ای برای وکلا که تمرین در لوئیزیانا شناخته شده به عنوان قوانین رفتار حرفه ایزمانی که وکلا وارد عمل در لوئیزیانا آنها خود را متعهد و ملتزم به رعایت قانون و رعایت این قوانین رفتار حرفه ای. وکلا که نقض این حرفه ای و تعهدات اخلاقی به موضوع نظم و انضباط. وکلا در لوئیزیانا پرداخت انضباطی سیستم کمک به یک ایالت آژانس شناخته شده به عنوان لوئیزیانا وکیل انضباطی هیئت مدیره. این سازمان تاسیس شد لوئیزیانا دیوان عالی کشور برای نظم و انضباط زمانی موجه است. لوئیزیانا وکیل انضباطی هیئت مدیره تاسیس شد توسط دادگاه عالی لوئیزیانا در سال وظیفه با مسئولیت بررسی تمام اتهامات سوء رفتار وکیل و با مسئولیت توصیههایی به دادگاه زمانی که نظم و انضباط موجه است. این سازمان متشکل از یک ایالت هیئت مدیره جلسه کمیته انضباطی مشاور و کارکنان اداری. هر شکایت بررسی توسط دفتر انضباطی مشاور به اطمینان حاصل شود که آن را سقوط در صلاحیت این سازمان است. زمانی که بدست می آوریم لازم است تمام حقایق ارزیابی ساخته شده است که آیا وجود شواهد کافی برای حمایت از پیدا کردن یک قانون تخلف است. بررسی خواهد شد و در نتیجه یکی از موارد زیر را دارند. اعمال خصوصی اندرز با. شکایت فرآیند وجود دارد برای محافظت از مردم است. انضباطی اعضای هیئت مدیره و جلسه اعضای کمیته پرداخت نشده برای خود کار می کنند اما داوطلب برای انجام این کار به منظور حفظ استانداردهای حرفه ای قانونی است. با آوردن یک شکایت به هیئت انضباطی سازمان توجه عمومی کمک می کند تا قانونی حرفه رسیدن به هدف خود را. دفتر انضباطی مشاور و انضباطی هیئت مدیره نمی تواند نشان دهنده شما و یا به شما مشاوره حقوقی. آنها نمی توانند شکایت یک وکیل از طرف شما و یا به دنبال بازگشت پول و یا اموال از طرف دادستان. مشتری کمک صندوق خدمات عمومی از حرفه قانونی در لوئیزیانا. آن ایجاد شده بود را جبران کند مشتریان که از دست دادن پول با توجه به یک وکیل متقلب انجام است. در واقع این صندوق می تواند بازپرداخت مشتریان به دلار دزدی توسط یک وکیل. آن را پوشش می دهد پول و یا اموال از دست رفته به دلیل یک وکیل بود نادرست است. صندوق را پوشش نمی دهد ضرر و زیان ناشی از یک وکیل اقدام یا شکست را به یک عمل خاص. برای واجد شرایط برای این صندوق مشتریان باید قادر به نشان می دهد که پول یا اموال آمد به وکیل دست. برای اطلاعات بیشتر بر عملیات صندوق و پر کردن یک برنامه با صندوق شما ممکن است ارسال به صندوق در سنت چارلز. تماس بگیرید و یا در صندوق این هزینه وکیل حل اختلاف برنامه تشکیل شد برای حل و فصل قانونی هزینه اختلافات بین وکیل و مشتریان و همچنین به عنوان وکیل و وکلای دیگر. اگر شما با داشتن یک هزینه اختلاف با یک وکیل شما ممکن است به دست آوردن فرم ها, قوانین و دستورالعمل برای شروع. شما همچنین ممکن است تماس - برای کسب اطلاعات بیشتر و یا ارسال به سنت چارلز.

همه شکایت علیه وکیل باید زمینه با دفتر انضباطی مشاور.

شکایات واصل می شود می تواند در در از دو راه: با ارائه یک تکمیل فرم شکایت به دفتر انضباطی مشاور. شما می توانید یک فرم شکایت حضوری در دفاتر انضباطی مشاور و یا شما می توانید تماس بگیرید به درخواست یکی فرستاده خواهد شد. اشکال شکایت نیز می توان از وب سایت خود را در. با نوشتن نامه ای به دفتر انضباطی مشاور از جمله نام و آدرس و شماره تلفن. توصیف آنچه که وکیل بود و یا موفق به انجام و شامل تمام اطلاعات مهم از جمله وکیل نام و آدرس و شماره تلفن و تاریخ حوادث است. اگر نامه ها, موافقت نامه ها و یا دیگر اسناد و مدارک موجود است ارسال آنها را به. اینها همه برنامه هایی که می توان به استفاده در همان زمان و اساسا مستقل از یکدیگر است.

که پرونده شکایت با دفتر انضباطی مشاور معنا نیست که شما باید اعمال شده به مشتری کمک های صندوق.

همچنین که پرونده شکایت با با پر کردن یک مشتری صندوق کمک نرم افزار و یا شرکت در هزینه داوری برنامه محافظت نمی کند راه حل های مدنی و یا قطع داروهای تجویزی. شما می خواست به مشورت با هر وکیل برای کمک های حقوقی. وجود دارد هیچ یک از کارکنان در ایالت لوئیزیانا کانون به ارائه کمک های حقوقی.

برای پیدا کردن یک وکیل مراجعه کنید.